Págalo pomarino

(Stercorarius pomarinus)

 

 

Estaca de Bares (Coruña), octubre 2008

Adulto. Costa frente a Viveiro (Lugo), agosto 2006

Subadulto. Costa frente a Cariño (A Coruña), agosto 2009