Rabijunco etéreo

(Phaeton ethereus)

 

 

 
 

 
 
 
 

Los Ajaches (Lanzarote), abril 2009.