Hubara

(Chlamydotis undulata)

 

 

Macho

Hembra

En vuelo

Lanzarote. Mayo 2007